Ochrana osobních údajů

Vážení zákazníci,
společnost Six Reality s.r.o si váží Vaší důvěry. Klademe velký důraz na Vaši ochranu osobních údajů a při jejich zpracování.

Společnost Six Reality zpracovává veškeré osobní údaje pouze v souladu s předpisy upravujícími ochranu osobních údajů a dbá na ochranu osobních údajů platnou a účinnou legislativou, kterou od 25. 5. 2018 představuje zejména nařízení EU 2016/679 GDPR, které je v České republice doplněno doprovodným zákonem o zpracování osobních údajů.

 

 

Zpracování osobních údajů na webu:

1.1. V rámci přístupu na své webové stránky zpracovává společnost Six Reality s.r.o soubory o přístupu k těmto webovým stránkám, a to za účelem ochrany svých oprávněných údajů spočívajících v zajištění ochrany webových stránek a zlepšení jejich fungování.

1.2. Protokolové soubory jsou tak zpracovávány bez souhlasu návštěvníka webové stránky a jsou uchovávány po dobu 1 měsíce od návštěvy webové stránky.

1.3. Zpracování těchto protokolových souborů bude provádět společnost Six Reality s.r.o sama, jejímž je; zpracování protokolových souborů zpracovává společnost Six Reality s.r.o následující údaje, které mohou (ale nemusí) zahrnovat osobní údaje návštěvníka webové stránky:

webová stránka, z níž návštěvník webovou stránku společnosti Six Reality s.r.o  navštívil;

  • IP-adresa;
  • datum přístupu a doba přístupu;
  • případný dotaz návštěvníka
  • Prohlížeč
  • E-mail
  • Telefonní číslo